Executive Director's Statement

It is with pleasure that I extend a warm welcome to all our readers to our newly redesigned TASAF website. This website offers information about TASAF, its work and.....

  • Studies
  • Publications

 

VULNERABLE GROUPS PLANNING FRAMEWORK DISCLOSURE - ENGLISH

Download  here   

 

VULNERABLE GROUPS PLANNING FRAMEWORK DISCLOSURE - SWAHILI

Download here 

Featured Interventions

Halmashauri ya wilaya ya Kibaha mkoani Pwani ni miongoni mwa maeneo yanayotekeleza Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini unaoratibiwa na Mfuko wa Maendeleo ya Jamii TASAF. Miradi inayotekelezwa kupitia mpango huu ni pamoja na uhawilishaji fedha kwa kaya maskini, kutoa ajira ya muda kwa walengwa, kuweka akiba na kukuza uchumi wa kaya na ujenzi wa miradi ya miundo mbinu.

Wajumbe wa Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wametembelea kijiji cha vikuge, kilichoko katika halmashauri ya Kibaha, mkoa wa Pwani kwa lengo la kubadilishana uzoefu wa namna Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini unavyotekelezwa.

Walengwa wa TASAF wa kijiji cha Vikuge wameanzisha miradi mbalimbali ya kujiongezea kipato na kujikwamua na umaskini. Miongoni mwa miradi inayotekelezwa na Walengwa hao ni ufugaji wa kuku,bata,ususi wa vikapo na mikeka na uuzaji wa bidhaa zikiwemo sabuni,nazi, nguo.

 pic1

Bidhaa zinazopatikana, katika kijiji cha Vikuge

Wajumbe wa kamati hiyo walipata fursa ya kujifunza namna mpango wa kuweka na kukuza uchumi kwa kaya unavyotekelezwa. Mradi huu unalenga kuwajengea walengwa uwezo wa kuweka akiba kidogo kidogo katika vikundi na kukopeshana kwa lengo la kuanzisha miradi midogo midogo ya kiuchumi.

Kupitia mpango wa kukuza uchumi wa kaya, wana Vikuge wamefanikiwa kuunda vikundi vyenye jumla ya Walengwa 15 kwa kikundi. Ambapo kamati iliweza kuonana na kukundi kimojawapo kiitwacho Twabaha ambacho kimeweza kujiwekea akiba ya shilingi 600,000 kwa kipindi cha miaka miwili. Wana Twabaha hugawana hisa kila baada ya mwaka mmoja na kuwekeza faida wanayopata kutokana shughuli za kikundi.

 pic2 

Mradi mwingine uliovutia wajumbe wa kamati ya kusimamia viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni ule wa shamba darasa. Mradi huu unatakelezwa kupitia mpango wa kukuza uchumi wa kaya, umeanzishwa ili kuwakutanisha walengwa na maafisa ugani ambao hutoa mafunzo ya namna ya kuboresha shughuli za kilimo ili kuongeza tija.

Kupitia utaratibu huo Mlengwa hufanya kazi kwa karibu na mtaalam wa kilimo kwa hatua zote muhimu wa utayarishaji wa shamba hadi mavuno.Swa Vikuge. Shamba darasa hilo limepandwa mihogo, na walengwa hupata fursa ya kujifunza kilimo bora na cha kibiashara .

 pic3

Wajumbe wa Kamati wakifuatilia maelezo toka kwa afisa ugani.

 

 Wajumbe wa kamati hiyo wakiongozwa na Naibu Waziri wa Ofisi ya Makamu wa Rais mhe.Mihayo Musa Nunga waliipongeza TASAF kwa kubuni mikakati mbalimbali ya kusaidia jitihada za serikali za kuwakwamua wananchi kutoka katika dimbwi la umaskini na kutoa wito kwa walengwa kutumia fursa hiyo vizuri ili waweze kunufaika nayo.